GOLD HOUSE

GOLD HOUSE

GOLD HOUSE

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO và GMP

Cơ sở được cấp giấy chứng nhận:

Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018 số 1869293403603-FSMS do Cty cổ phần Chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT cấp ngày 07/12/2020 có thời hạn đến ngày 06/12/2023.

Chứng nhận Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP số 1869293403603-GMP do Cty cổ phần Chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT cấp ngày 07/12/2020 có thời hạn đến ngày 06/12/2023.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top