GOLD HOUSE

GOLD HOUSE

GOLD HOUSE

Bà Rịa – Vũng Tàu: Giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp

 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

Theo đó, giảm diện tích khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Conac từ 227,14 ha xuống 211,92 ha.

Bổ sung khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Conac mở rộng với diện tích 110 ha tại phường Mỹ Xuân và phần diện tích khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ HD với diện tích 450 ha tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch;

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tỉnh giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích. Việc xây dựng nhà ở công nhân và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Nguồn : https://cafeland.vn/tin-tuc/ba-ria-vung-tau-giam-sat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-khu-cong-nghiep-86668.html

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top